Andragogické poradenství v oblasti hledání pracovního uplatnění a rekvalifikace.

Andragogika se zabývá výchovou a vzděláváním dospělých a péčí o dospělé. V případě potřeby je možné využít andragogického padenství ve smyslu organizace kurzů a vzdělávacích akcí, k získání informací o možnosti vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku či při pomoci při hledání pracovního uplatnění.