Pedagogicky zaměřené poradenství zejména na problematiku školního věku.

Speciální pedagogiku chápeme jako pedagogický obor, který sleduje komplexní rozvoj osobnosti dítěte a dospívajícího s ohledem na jeho speciální výchovné a vzdělávací potřeby. Proto většina vyšetření, vedených u nás v poradně, probíhá v první přípravné fázi ve spolupráci speciálního pedagoga a psychologa zároveň.

Naše poradna se nikterak úzce nevymezuje v rámci tohoto oboru, ale převládá zde zejména problematika dětí s LMD a posuzování školní zralosti. Dále je možné se na poradnu obrátit v případě pomoci při výběru střední a vysoké školy, při všeobecných problémech týkajících se školního prostředí, či poradenství v oblasti školské legislativy.