kalichwPsychologicko-pedagogická poradna byla zřízena Pražskou diecézí a působí již od roku 2000. V poradně v současnosti působí pět odborníků v oblastech poradenství psychiatrického, speciálně pedagogického, psychologického, právního a andragogického. Služby poradny jsou bezplatné, mohou být i anonymní, ale nenahrazují v případě potřeby systematickou ambulantní lékařskou či jinou odbornou péči.

Psyche – příběh lidské duše i cesta k uzdravení

Slovo psyche má své kořeny v řečtině a označuje jakési vanutí, či dech, který doprovází celý lidský život. V řecké mytologii představuje lidskou duši zosobněnou do podoby krásné Psýché, dívky, která na cestě za svoji láskou čelí řadě životních zkoušek a soužení. Aby získala zpět náklonnost rozhněvaného Éróta, podstoupila starosti a trápení, vrhla se do podsvětní říše, či se oddala věčnému spánku. Sám Érós jej však sňal z víček něžné Psýché a z jejich nekonečné lásky vzešla dcera Hédoné.

Báje o krásné Psýché a temných nocích, které na cestě životem zakouší, je podobná cestě každé lidské duše, která čas od času čelí životním strastem a soužení. Zatímco však postava z antické báje dostává konkrétní úkoly, které musí splnit, aby došla pokoje; v naší každodennosti stojíme často na rozcestí, které nám nenabízejí jednoznačná a jednoduchá řešení. A tak cesty, po kterých se máme vydat, řešení, která nám umožní vyjít z tíživé situace, a nebo úkoly, které je potřeba si vytyčit a splnit, musíme určovat my sami.

V situacích, kdy nenalézáme, anebo z jakéhokoliv důvodu ani nemůžeme nalézt, oporu u svých blízkých či ve své víře, máme možnost rozhodnout se pro odbornou pomoc. Psychologů, psychoterapeutů a životních koučů existuje celá řada a někdy je obtížné se v nabízených službách snadno zorientovat. Pražská diecéze Církve československé husitské proto poskytuje možnost kontaktovat či navštívit psychologickou poradnu Psyche. Ta zastřešuje odbornou psychologickou, psychiatrickou, pedagogickou, ale i právní pomoc a poradenství v oblasti vzdělávání.

Poradna Pražské diecéze CČSH je církevním zařízením diecéze a působí v prostorách Husova sboru v Holešovicích na Praze 7. V rámci poradny Psyche je možno bezplatně konzultovat životní situace související s obdobím životní krize, s výchovnými a vzdělávacími úkoly v případě dětí školního věku, ale i dospělých, a také situace související s psychiatrickými obtížemi a pocity duševní nepohody. Prostřednictvím rozhovoru s některým z odborných pracovníků poradny budete mít příležitost lépe porozumět své aktuální životní situaci, zakusit podporu a pochopení, a náležitě se tak rozhodnout o svém dalším životním směřování.