Vítejte v naší poradně!

Pražská diecéze Církve československé husitské Vám nabízí bezplatné poradenství

ccsh kalich

Psychiatrické

Psychiatrická a geriatrická péče zaměřená na pomoc a intervenci u duševních nemocí.

Andragogické

Andragogické poradenství v oblasti hledání pracovního uplatnění a rekvalifikace.

Pedagogické

Pedagogicky zaměřené poradenství zejména na problematiku školního věku.

Celostní

Odborníci zastupující jednotlivé obory se zavazují ke vzájemné spolupráci a přesahům při práci s klientem.

Psychologické

Psychologická pomoc zaměřená na krize či subjektivně pociťované duševní nepohody.

Právní

Právní poradenství zaměřené na běžné pracovně právní situace, ale i na občanské a trestní právo.

Naše poradna

kalichwPsychologicko-pedagogická poradna byla zřízena Pražskou diecézí a působí již od roku 2000. V poradně v současnosti působí pět odborníků v oblastech poradenství psychiatrického, speciálně pedagogického, psychologického, právního a andragogického. Služby poradny jsou bezplatné, mohou být i anonymní, ale nenahrazují v případě potřeby systematickou ambulantní lékařskou či jinou odbornou péči.

Navštivte také

Copyright © 2024 Psýché
powered by OpenSys