Psychiatrická a geriatrická péče zaměřená na pomoc a intervenci u duševních nemocí.

Psychiatr v naší poradně může pomoci zejména při přítomnosti či podezření na duševní poruchu, která vyžaduje kromě psychologické intervence i farmakologickou léčbu.Porada je schopna zajistit prvotní diagnostické vyšetření, případně konzultaci u již léčeného pacienta. K další systematické ambulantní péči, pokud je potřebná, klientům jsme schopni zprostředkovat další péči. Zaměřuje se zejména do oblasti gerontopsychiatrie (problematika duševních chorob starých lidí). Dále může být nápomocen při výběru sociálních zařízení, jako jsou specializované domovy důchodců, případně jiná sociální a ošetřovatelská zařízení v Praze a Středočeském kraji.