Odborníci zastupující jednotlivé obory se zavazují ke vzájemné spolupráci a přesahům při práci s klientem.

Výhodou tohoto holistického přístupu poradny Psýché je skutečnost, že klient může řešit svoji situaci s důrazem na její rozmanité aspekty a s názorovou podporou pracovníků jednotlivých profesí.