Psychologická pomoc zaměřená na krize či subjektivně pociťované duševní nepohody.

V tomto směru je možné obrátit se na poradnu v případě krizové situace, jakou je úmrtí blízké osoby či jiná tragická událost, problémy v rodinném či pracovním prostředí, nebo další životní situace, která přináší neočekávané změny. Psycholog však může být nápomocen i v situacích, které na první pohled nepůsobí natolik závažně, ale jsou vnímány v životě člověka dlouhodobě negativně. Nadměrný stres, depresivní ladění, pocit životní nespokojenosti či krize spojená s otázkami víry, to vše jsou témata, o kterých lze během psychologického sezení hovořit a najít tak podporu pro hledání řešení tíživé situace.