Právní poradenství zaměřené na běžné pracovně právní situace, ale i na občanské a trestní právo.

Mnoho intervencí psychologického a pedagogického charakteru následně vyžaduje i účast právníka. Jedná se zejména o svěřování dětí do péče jednoho z rodičů, poradenství ohledně rozvodového řízení a sociálně právní problematika. Právník naší poradny může poradit a pomoci v oblasti práva pracovního, občanského, obchodního, rodinného i autorského, avšak s výjimkou právního zastupování před soudy, úřady, popř. jinými institucemi.