Pomoc mladým!

Domov postavilo a od roku 2007 provozuje o.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých, které úzce spolupracuje s Náboženskou obcí CČSH v Praze 4 – Michli. Proto se na stavbě také podílely mnohé náboženské obce z celé církve a jednotliví její věřící křesťané, kterým životy mladých lidí bez rodinného zázemí leží na srdci. Domov Maják slouží mladým lidem odcházejícím v 18 letech z dětských domovů. Jeho kapacita je 12 osob. Obyvatelé mohou bydlet v Majáku – v pěti bytech 1+kk až po dobu 2 let, od roku 2013 také v pronajatém majákovém bytu. Cílem jejich pobytu je překonání sociálního znevýhodnění, dokázat se postupně obejít bez pomoci sociálního systému a žít plnohodnotný život. K rodinnému a přátelskému zázemí přispívají i úzké vazby mezi sousedícím sborem a farou naší církve a především dobré vztahy mezi zaměstnanci Majáku a členy náboženské obce.

Posláním Majáku je usnadnit začátek samostatného života sociálně znevýhodněným mladým lidem, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče (dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy, Klokánky či jiná zařízení pro péči o děti a mládež), nebo v nich prožili část života. Dále také těm, kteří přicházejí z rodin ohrožujících jejich vývoj. Maják poskytuje bydlení v domácím prostředí, sociální poradenství a další služby. Prostřednictvím individuálního přístupu, dobrých mezilidských vztahů a respektování osobnosti každého člověka motivuje mladé lidi k tomu, aby překonali sociální znevýhodnění, dokázali se postupně obejít bez pomoci sociálního systému a uměli žít v souladu se společenskými normami.

Pomáháme mladým lidem ve věku 18 – 26 let, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče nebo v nich prožili část svého života, či přicházejí z rodin ohrožujících jejich vývoj. Těhotným dívkám, maminkám s 1-2 dětmi (max. 5 let věku dítěte), které jsou ve věku 18-26 let a opouštějí zařízení náhradní výchovné péče nebo v nich prožily část života, či přicházejí z dysfunkčních rodin. Do Majáku jsou přijímáni žadatelé z celé ČR, přednost mají ti s trvalým bydlištěm v Praze.

Za nápadem založit domov na půl cesty jako pomoc pro mladé lidi, odcházejících z dětských domovů, stojí paní Eva Mikulecká (farářka Církve československé husitské a také ředitelka o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých) a Cath Moss (Co-koordinátor Ecumenical Network for Youth Action - ENYA).

Během studia na Husitské bohoslovecké fakultě měla Eva Mikulecká dvakrát možnost vyjet na studijní pobyty do křesťanských sborů ve Skotsku, kde poznala ekumenickou práci s křesťanskou mládeží. To ji po nástupu do farářské služby inspirovalo k vlastní práci s mládeží. Zapojila se do několika mezinárodních ekumenických organizací, začala spolupracovat s Cath Moss a spolu s ní založila v roce 1997 občanské sdružení Ekumenická síť pro aktivity mladých (Ecumenical Network for Youth Action – ENYA). Šlo o mezinárodní síť kontaktů mladých lidí, dopisujících si tehdy ještě pomocí obyčejných dopisů a občasně se setkávajících na seminářích v ČR, Slovensku či Maďarsku s cílem budovat sociální spravedlnost a ekumenický prostor.

Zdroj: www.ekumsit.cz
 

 


Linka důvěry


Pražská linka důvěry
Linka AIDS pomoci Poradenská linka Drop-In
Linka senioru Elpida Senior telefon ŽIVOTa 90 SOS linka ROSA

Centrum krizové intervence
Psychiatrické léčebny Bohnice


 

Centrum sociálních služeb Praha   Česká společnost AIDS pomoc

Poradenská linka nízkoprahového střediska zaměřující se na poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým. V rámci organizace fungují jak preventivní služby, tak služby tzv. první pomoci pro aktivní uživatele drog.

Telefonická pomoc pro seniory
Linka seniorů je bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi.
Telefonická pomoc pro seniory
Linka poskytuje nepřetržitou a bezplatnou pomoc seniorům v krizových situacích, když se cítí sami nebo když se setkají s domácím násilí. Rodiny prostřednictvím Senior telefonu podporují a poradí s péčí o seniory.
Telefonická pomoc pro osamělé a týrané
Linka poskytuje krizovou pomoc při opakovaném vystavování domácímu, psychickému, fyzickému a jinému násilí  ze strany partnera, dětí či blízké osoby. Nutí Vás k poslušnosti, vyhrožováním, vydíráním přes děti, vnoučata, vyvoláváním pocitů viny?
284 016 666
nonstop

222 580 697
nonstop


 

800 800 980
nonstop
222 221 431
zdarma - 24 hodin denně

800 200 007
Po-Pá 8:00-20:00

800 157 157
zdarma - 24 hodin denně

241 432 466
602 246 102