Klub pro roudnické školáky!

Centrum Hláska vzniklo 9. ledna 2009. Naším snem bylo vytvořit volnočasovou klubovnu pro školní mládež. To se také povedlo. Po třech letech fungování Centra Hláska jsme zjistili, že není možné se specializovat pouze na jednu věkovou kategorii dětí, jak jsme měli původně v úmyslu. Důvodem je fakt, že do Centra často přicházejí dospívající se svými mladšími sourozenci a v teplých měsících, kdy je otevřena farní zahrada, aktivity navštěvují dokonce i rodiče se svými dětmi. V nabídce aktivit proto počítáme nejen s mládeží, ale i s dětmi mladšího školního věku a s předškoláky.

Klubovna centra Hláska se nachází v budově farního úřadu. Byla vybudována díky finanční podpoře místních podnikatelů a také díky grantu Mládež v akci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Protože jsme dobrovolnická organizace závislá na volném čase dobrovolníků, máme otevřeno dva dny v týdnu pro veřejnost a v dalších dnech potom poskytujeme zájemcům individuální poradenství.

Každou středu míváme v klubovně tvořivé dílny na různá témata a s využitím nejrůznějších materiálů. Vždy nabízíme, podle věkových skupin, několik možností tvoření: pro mladší děti i pro dospívající mládež. Navíc si děti mohou vymyslet vlastní náplň tvořivé dílny. Hlavním cílem dílny je rozvíjet kreativitu a podporovat děti a mládež v jejich vlastních nápadech a v iniciativě. Pátky jsou ve znamení deskových her. Klubovna je vybavena hrami pro děti již od 4 let věku. Pravidelně se zde pořádají turnaje ve hře zvané Šprtec.

Dále se zde odehrávají tzv. „filmové pátky“, kdy si děti mohou vybrat z nabídky filmů. Ke svým aktivitám využíváme také zahradu farního úřadu. Zahrada dovoluje vytvářet různé programy nejen pro děti a mládež, ale i pro rodiny s dětmi nebo teambuildingové akce pro školní třídy. Kromě volnočasových aktivit v klubovně a v zahradě farního úřadu pořádáme také akce pro veřejnost, ke kterým využíváme náměstí v Roudnici nad Labem (Masopustní veselice, akce Zachraňte českého Ježíška, Halloween).

Všechny aktivity, které Centrum Hláska organizuje, jsou zdarma.

Zdroj:www.ccshpraha.cz

www.centrum-hlaska.cz