Bezpečný prostor!

Nízkoprahový klub Husita.

Posláním tohoto klubu je pomáhat dětem a mládeži bez rozdílu etnicity ze sociálně znevýhodněného prostředí Prahy 3 a přilehlých lokalit nabídkou bezpečného prostoru, poradenstvím a smysluplným využitím volného času. Předcházíme tak rizikovému chování a mírníme jeho dopady. Cílem fungování NPK Husita je vést cílovou skupinu k nezávislosti na sociálních službách. Primární cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 18 let nacházející se v obtížné životní situaci. Sekundární cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku od 18 do 26 let nacházející se v obtížné životní situaci, se kterými pracujeme individuálně.Principy poskytování služeb NPK Husita: Služby se realizují dle zásad nízkoprahovosti tak, aby byla uživateli služby zajištěna maximální dostupnost zařízení. Bezbariérovost pojímáme v širším smyslu – nejen prostorově, ale i časově (uživatel služby může přicházet a odcházet podle svého uvážení v rámci otevírací doby, pravidelná docházka ani zapojení do připravených činností není povinností), finančně (bezplatně) a také i z psychologické stránky uživatele.

Klub Husátko.

Klub Husátko je pilotní projekt pod sociální službou Nízkoprahový klub Husita. Je určený především pro rodiče s předškolními dětmi, kteří se nachází v obtížné životní situaci nebo se potýkají s výchovnými či vzdělávacími problémy u svých dětí. Přijít mohou i rodiče, kteří si přejí sdílet své životní zkušenosti a volný čas, i když se přímo v těžké situaci nenacházejí, přesto podněty odborníků vítají. Přednost při poskytování služby mají ale vždy rodiče s konkrétní zakázkou, záleží na kapacitě a rozhodnutí pracovníků. Jsme přesvědčeni, že výchova všech dětí, obzvlášť těch nejmenší, je velkým posláním. Děti v předškolním věku mohou mnoho získat, ale také jsou velmi zranitelné. Rodičům proto nabízíme maximální možnou podporu, ať už se potýkají s většími či menšími potížemi.

Zdoj: https://npkhusita.husitskecentrum.cz/